TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
09/12/2023 Bạch thủ lô
Song thủ lô
Xiên 2
Xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

08/12/2023

Bạch thủ lô 31 Trượt
Song thủ lô 81-18 Trúng 18
xiên 2 37-73/37-47/73-47 Trượt
xiên 3 47-37-73 Trượt
Dàn đề 10 số 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 Trượt
Dàn đề 36 số 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37 Trúng 23

07/12/2023

Bạch thủ lô 58 Trúng 58
Song thủ lô 83-38 Trượt
xiên 2 39-25/39-52/25-52 Trượt
xiên 3 39-52-25 Trượt
Dàn đề 10 số 73-37-46-64-14-41-38-83-09-90 Trượt
Dàn đề 36 số 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99,75,57,23,32,43,34,12,21,29,92,38,83,69,96,05,50,27,72,02,20,62,26,41,14,89,98 Trúng 27

06/12/2023

Bạch thủ lô 37 Trúng 37
Song thủ lô 32-23 Trượt
xiên 2 80-98/80-89/89-98 Trúng 80-89
xiên 3 80-89-98 Trượt
Dàn đề 10 số 02-06-12-16-22-28-32-38-42-46 Trượt
Dàn đề 36 số 00,02,08,12,16,18,22,26,28,30,32,36,38,41,42,46,48,50,52,56,59,60,62,66,68,70,72,78,80,82,86,88,90,92,96,98 Trúng 78

05/12/2023

Bạch thủ lô 59 Trúng 59
Song thủ lô 18-81 Trúng 81
xiên 2 75-29/75-92/29-92 Trượt
xiên 3 75-29-92 Trượt
Dàn đề 10 số 21-23-24-25-31-32-34-35-36-37 Trúng 21
Dàn đề 36 số 21,22,23,24,25,31,32,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,56,59,61,62,63,65,66,70,71,72,73,74,75,76,78 Trúng 21

04/12/2023

Bạch thủ lô 92 Trúng 92
Song thủ lô 81-18 Trúng 18
xiên 2 02-20/02-47/20-47 Trúng 20-47
xiên 3 02-20-47 Trượt
Dàn đề 10 số 02-12-04-14-24-34-50-51-53-54 Trượt
Dàn đề 36 số 01,02,03,04,12,13,14,16,17,18,23,24,25,26,27,31,32,34,35,36,37,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59 Trượt

03/12/2023

Bạch thủ lô 80 Trúng 80
Song thủ lô 21-12 Trúng 21
xiên 2 34-43/34-17/43-17 Trúng 34-17
xiên 3 34-43-17 Trượt
Dàn đề 10 số 01-10-03-30-05-50-07-70-09-90 Trúng 50
Dàn đề 36 số 01,10,11,13,31,02,20,23,32,73,37,33,16,61,84,05,50,55,06,60,65,56,07,70,88,75,57,08,80,92,29,09,90,99,95,59 Trúng 16

02/12/2023

Bạch thủ lô 13 Trượt
Song thủ lô 70-07 Trúng 07
xiên 2 12-21/12-30/21-30 Trúng 12-30
xiên 3 12-21-30 Trượt
Dàn đề 10 số 00-01-02-03-04-30-31-32-33-34 Trượt
Dàn đề 36 số 00,01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,37,39,42,43,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59 Trượt