TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
28/02/2024 Bạch thủ lô
Song thủ lô
Xiên 2
Xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

27/02/2024

Bạch thủ lô 38 Trượt
Song thủ lô 08-80 Trúng 80
xiên 2 05-50/05-91/50-91 Trúng 05-50
xiên 3 05-50-91 Trượt
Dàn đề 10 số 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 Trượt
Dàn đề 36 số 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37 Trượt

26/02/2024

Bạch thủ lô 75 Trúng 75
Song thủ lô 83-38 Trượt
xiên 2 25-52/25-20/52-20 Trúng 52-20
xiên 3 25-52-20 Trượt
Dàn đề 10 số 73-37-46-64-14-41-38-83-09-90 Trượt
Dàn đề 36 số 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99,25,52,23,32,43,34,10,01,29,92,58,85,69,96,05,50,57,75,04,40,62,26,41,14,89,98 Trúng 34

25/02/2024

Bạch thủ lô 46 Trúng 46
Song thủ lô 37-73 Trượt
xiên 2 98-06/98-60/06-60 Trúng 98-06
xiên 3 98-06-60 Trượt
Dàn đề 10 số 02-06-12-16-22-28-32-38-72-78 Trượt
Dàn đề 36 số 02,03,06,12,16,17,22,26,28,30,32,36,38,41,42,46,48,50,53,56,59,60,61,66,68,70,72,78,80,82,84,88,90,92,96,98 Trượt

24/02/2024

Bạch thủ lô 47 Trúng 47
Song thủ lô 51-15 Trúng 51
xiên 2 74-29/74-92/29-92 Trượt
xiên 3 74-29-92 Trượt
Dàn đề 10 số 21-23-24-25-31-32-34-35-36-37 Trượt
Dàn đề 36 số 21,22,23,24,25,31,32,34,35,36,37,39,41,43,44,45,46,51,52,53,54,56,59,61,62,63,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77 Trượt

23/02/2024

Bạch thủ lô 35 Trúng 35
Song thủ lô 69-96 Trúng 69
xiên 2 04-40/04-26/40-26 Trúng 04-40
xiên 3 04-40-26 Trượt
Dàn đề 10 số 02-12-04-14-24-34-50-51-53-54 Trúng 53
Dàn đề 36 số 01,02,03,04,12,13,14,16,17,18,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59 Trúng 53

22/02/2024

Bạch thủ lô 78 Trúng 78
Song thủ lô 20-02 Trúng 20
xiên 2 04-40/04-38/40-38 Trúng 04-38
xiên 3 04-40-38 Trượt
Dàn đề 10 số 01-10-03-30-05-50-07-70-09-90 Trượt
Dàn đề 36 số 01,10,11,13,31,02,20,43,34,74,47,33,19,91,38,05,50,55,06,60,65,56,07,70,88,75,57,08,80,92,29,09,90,99,95,59 Trúng 88

21/02/2024

Bạch thủ lô 47 Trượt
Song thủ lô 27-72 Trúng 72
xiên 2 80-08/80-51/08-51 Trúng 08-51
xiên 3 08-80-51 Trượt
Dàn đề 10 số 00-01-02-03-04-30-31-32-33-34 Trượt
Dàn đề 36 số 00,01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,25,30,31,32,33,34,37,39,42,43,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59 Trúng 37